Substitució

La baixa de la professora Esther Esteban ja està coberta pel professor Jose Pedro Hernandez, per tant tornem als horaris originals, a exepció de Flamenco Adults Avançat que es retrassarà 30 minuts (dimecres de 19:30 a 20:30h).

Contacte Equip Directiu

Horari d’Atenció al Públic:

Directora: Julia Delgado / 627642093
Horari: dilluns de 11:30 a 13:30h

Cap d’Estudis: Úrsula Pomar / 607110629
Horari: dijous de 11 a 13h

Secretari Acadèmic: Xumeu Escandell
Horari: dimarts de 19 a 20h

Per evitar esperes, recomanem demanar cita a través dels núms. o a través de l’email següent: escolamusica@conselldeformentera.cat

Els telèfons també disposen de WhatsApp