L’Escola de Dansa

A l’Escola de Dansa s’imparteixen estudis reglats, com els Ensenyaments Elementals de Dansa (enfocats a la formació i preparació de nens i nenes per a futurs estudis professionals); i estudis no reglats, que inclouen des de cursos de Iniciació a la Dansa (per a nens i nenes a partir de 7 anys), fins a cursos de Dansa Moderna, Flamenc, entre d’altres, abastant així un ampli rang d’edat.

Escola de Dansa Formentera

A més, donat el caràcter obert d’aquesta institució, cada curs es va ampliant i modificant l’oferta formativa del centre.

Dança

Lloc i informació d’inscripcions

Escola de Música de Formentera 607 110 629 o al correu escolamusica@conselldeformentera.cat

Oficina d’Atenció Ciutadana, pl. de la Constitució, 1, Sant Francesc Xavier

Dança

Accés i matrícula

Mirar apartat de Preinscripcions 2020-2021 i Accés als estudis

Menú