L’Escola de Dansa

A l’Escola de Dansa s’imparteixen els estudis equivalents als estudis reglats, enfocats a la formació i preparació de nens i nenes per a futurs estudis professionals; i estudis no reglats, que inclouen des de cursos de Iniciació a la Dansa (per a nens i nenes a partir de 7 anys), fins a cursos de Dansa Moderna, Flamenc, entre d’altres, abastant així un ampli rang d’edat.

Escola de Dansa Formentera

A més, donat el caràcter obert d’aquesta institució, cada curs es va ampliant i modificant l’oferta formativa del centre.

Dança

Accés i matrícula

El pròxim mes de Maig de 2022 s’obrirà el plaç de matrícula pel proper curs 2022/23. 
Recordeu que els antics alumnes han de fer directament matrícula, mentre que els alumnes de nou ingrés han de fer preinscripció.