Cursos i Tallers

Piano

Estudis reglats de Música

A partir de 8 anys

Instruments: Flauta Travessera, Guitarra, Piano, Trompeta i Clarinet.
Ensenyaments Elementals. (4 cursos distribuïts en dos cicles)

1r cicle (1r i 2n). Assignatures:
– Llenguatge musical (2 hores setmanals)
– Instrument individual (1 hora setmanal)
– Instrument col·lectiu (1 hora setmanal)

2n cicle (3r i 4t). Assignatures:
– Llenguatge musical (2 hores setmanals)
– Instrument individual (1 hora setmanal)
– Instrument col·lectiu (1 hora setmanal)
– Cor (1,5 hores setmanals)

Guitarra

Estudis no reglats de Música

Assignatures:

Estudis no reglats (a partir de 8 anys)

Instruments: flauta travessera, flautí, clarinet, saxòfon, trompeta, trompa, trombó, bombardí i tuba.

Taller de música tradicional (a partir de 6 anys)

Instruments característics del folklore de l’illa: tambor, castanyoles i flaüta. 4 nivells: Iniciació I i II i Continuació I i II. Tots amb una durada d’un curs.

Iniciació a la música (de 5 a 8 anys)

Acostament als instruments i al llenguatge musical mitjançant cançons, jocs… orientat per a nens i nenes de 5 a 8 anys. 1 hora setmanal.

Ensenyaments lliures d’Ensenyaments Professionals

Adequats a les necessitats de l’alumne (requisit la titulació d’Ensenyaments Elementals de qualsevol Escola Reglada o Conservatori de l’àmbit estatal).

Coral Polifònica de Formentera                                        

Activitat gratuïta dirigida a les persones amb inquietuds musicals sense necessitat de coneixements previs de música. 1,5 hores setmanals

Banda de música

Agrupació instrumental formada bàsicament per instruments de vent. Consisteix en una hora de formació en grup de l’instrument escollit, una hora de llenguatge musical específic (si no es té cap coneixement de lectura musical) i una hora de banda.

Dança

Estudis reglats de Dansa

A partir de 8 anys

Ensenyaments Elementals de Dansa: estan distribuïts en quatre cursos i s’organitzen en les assignatures següents:

  • Dansa clàssica.
  • Dansa espanyola.
  • Música.

Els Ensenyaments Elementals están fonamentats en l’estudi bàsic de la técnica de la dansa clàssica, el coneixement de la dansa espanyola i les seves arrels al costat de l’ensenyament de la música aplicada a la dansa. Els quatre cursos que componen els Ensenyaments Elementals de Dansa configuren una etapa de molta importancia per al desenvolupament del futur ballarí, ja que aquests anys han de quedar assentades les bases d’una técnica correcta i eficaç. L’edat idònia per cursar aquests estudis és entre els vuit i els dotze anys.

Estudis no reglats de Dansa

Assignatures:

Dansa moderna                                                                              

Estudi i elaboració de diferents coreografies utilitzant com a base la tècnica jazz, així com la mescla de diferents estils punters i actuals com el funky i el hip-hop. (A partir de 8 anys).

Iniciació a la dansa  (de 3 a 8 anys)                                                             

Possibilita els nens i nenes un espai on poder explorar, aprendre, expressar-se i crear a través del moviment, tenint com a base el coneixement del seu cos. Base tècnica de dansa clàssica i dansa contemporània. (de 3 a 8 anys).

Taller flamenc per adults 

A través d’aquest taller es podran aprendre les bases tècniques necessàries per poder ballar flamenc. Col·locació corporal bàsica, voltes, tècnica de peus i identificació d’estils i ritmes. Breu estudi teòric de l’estil escollit per a la nostra coreografia. El taller s’adaptarà al nivell del grup.

Taller dansa clàssica per adults

A través d’aquest taller es podran aprendre les bases tècniques necessàries per poder ballar ballet. Col·locació corporal bàsica, voltes, tècnica de peus i identificació d’estils i ritmes. Breu estudi teòric de l’estil escollit per a la nostra coreografia. El taller s’adaptarà al nivell del grup.