RESULTATS PROVES D’ACCÉS

RESULTATS PROVA D’ACCÉS

Important: només surten a la llista els que han obtingut plaça, juntament amb l’instrument que sel’s hi ha adjudicat. En cas de no sortir a la llista d’amesos, romandreu en llista d’espera per ordre de puntuació obtinguda a la prova.