Horaris individuals i reunions tutors

Dia 21 de setembre es realitzarà la reunió amb els tutors per determinar els horaris individuals. Hora a determinar amb el professor/a tutor/a. Us avisaran individualment als que hagin d’assistir a la reunió i/o donada d’horaris individuals.